Informacja o serwisie WWW.PRODUKTBEZGLUTENOWY.PL

Spełniając liczne prośby osób chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej przygotowaliśmy pierwszy w Polsce internetowy WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH.

Informacje dotyczące bezglutenowych produktów - w celu ułatwienia ich systematycznej aktualizacji - zostały posortowane wg producentów/marki. Zaletą wykazu jest wskazanie - przy każdym produkcie - informacji, czy produkt posiada badania na zawartość glutenu.

WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH jest na bieżąco aktualizowany. Z uwagi na ciągłe zmiany, jakie zachodzą na rynku żywności informacje zamieszczone w wykazie zmieniają się, prosimy wszystkich korzystających o ich bieżące śledzenie - data ostatniej modyfikacji widoczna jest w ostatniej kolumnie wykazu oraz na wydruku, dzięki czemu można w prosty sposób zweryfikować aktualność posiadanych informacji.

We wszelkich sprawach związanych z serwisem www.produktbezglutenowy.pl lub WYKAZEM PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH prosimy kontaktować się z biurem Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię PRZEKREŚLONY KŁOS:
● za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@dietabezglutenowa.pl lub dietetyk@dietabezglutenowa.pl
● telefonicznie 668 176 622 lub 602 623 218.

Korespondencję listową proszę kierować na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię PRZEKREŚLONY KŁOS, 85-950 Bydgoszcz 1, skrytka poczt. nr 76.

Serwis www.dietabezglutenowa.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię PRZEKREŚLONY KŁOS.