PRODUKT BEZGLUTENOWY definicja i podstawowe informacje

Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 2 mg w przeliczeniu na 100 g masy produktu (czyli zawartość glutenu nie przekracza 20 mg na 1 kg masy produktu lub też 20 ppm*)).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt bezglutenowy powinien być oznaczony słownie "bezglutenowy".

Producent bezglutenowej żywności (lub - w przypadku produktów sprowadzanych z zagranicy - dystrybutor) ma obowiązek udowodnić, że produkt oznaczony jako bezglutenowy spełnia normy dla bezglutenowej żywności, tj. zawiera do 20 ppm glutenu. W tym celu producent musi wykonać badanie gotowego produktu, czyli tzw. wyrobu finalnego (nie może opierać się wyłącznie na badaniach składników), pod kątem zawartości glutenu. Tymczasem dystrybutor bezglutenowej żywności musi dysponować badaniem wykonanym przez producenta sprowadzanego wyrobu.

Produkty bezglutenowe przeznaczone dla konsumenta finalnego powinny być wprowadzane do obrotu tylko w opakowaniach jednostkowych obejmujących w całości te środki, czyli żywność bezglutenowa powinna być sprzedawana wyłącznie w opakowaniach jednostkowych.

Definicja produktu bezglutenowego przy zastosowaniu różnych jednostek miary oraz przeliczania glutenu na gliadynę*):

● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość glutenu nie przekracza 2 mg na 100 g
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg/kg
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg na 100 g
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość glutenu nie przekracza 20 ppm **)
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość gliadyny nie przekracza 10 ppm **)

*) Zgodnie z ustaleniami Komitetu Żywnościowego FAO/WHO stosowany jest przelicznik: gluten = 2 razy gliadyna. Zatem uwzględniając przeliczenie: gluten = 2 razy gliadyna "produkt bezglutenowy" to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg w przeliczeniu na 100 g masy produktu (czyli zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg na 1 kg masy produktu lub też 10 ppm).

**) ppm /z angielskiego: parts per million/ - 1 ppm = 10-6 = 1/1 000 000